Nasza szkoła

Szkoła Podstawowa nr 2 w Radzionkowie, obecnie nosząca imię Jana Pawła II, mimo że mieści się w budynku z lat trzydziestych naszego stulecia, ma o wiele dłuższą historię. Wskazują na to zachowane w szkolnym archiwum kroniki oraz rejestry uczniów sięgające końca XIX wieku.

Pierwszy zachowany wpis w kronice szkolnej pochodzi z roku 1897. Jako placówka oświatowa jest to prawdopodobnie najstarsza szkoła w Radzionkowie, ponieważ w roku 1937 przeniesiono do nowego budynku szkołę, zajmującą wcześniej budynki w pobliżu radzionkowskiego kościoła, a te z kolei powstały, jako rozbudowa pierwszej dwuizbowej szkoły mieszczącej się w jego bezpośrednim sąsiedztwie.

W początkowym okresie swojego istnienia była to szkoła niemiecka, jako że Śląsk należał wówczas do Prus.  Pierwsza zachowana odbitka pieczęci wskazuje na nazwę „Katholische  Schule II Radzionkau”. W tych latach szkołą kierował prof. Hanke.

Pierwsze polskie wpisy pojawiają się dopiero w roku 1922, a więc po plebiscycie i włączeniu części Górnego Śląska do Polski.

Od roku szkolnego 1922/1923 kronika prowadzona jest w języku polskim, a szkoła przyjmuje nazwę „Katolicka Szkoła Powszechna nr 2 w Radzionkowie”. W roku 1927 jej nazwa zostaje zmieniona na „Katolicką Szkołę Powszechną [nr 2] im. ks. Bogedaina”.  Kierownikami szkoły w okresie międzywojennym byli kolejno: Paweł Merkel, Rufin Brzoza, Stanisław Wójcik i Andrzej Reguła. 

W 1935 roku zatwierdzono plan budowy nowego budynku szkolnego. Jego projektantem był Karol Schayer, absolwent Politechniki Lwowskiej, który jest autorem wielu projektów architektonicznych Katowic (w tym - zburzonego przez Niemców - gmachu Muzeum Śląskiego). Budynek naszej szkoły jest charakterystycznym przykładem unikatowej międzywojennej architektury  modernistycznej.

Uroczyste otwarcie nowej placówki szkolnej miało miejsce 7 listopada 1937 roku. Pełna jej nazwa brzmiała: „Publiczna Szkoła Powszechna nr 2 w Radzionkowie”.  Kierownictwo szkoły pozostało w rękach Andrzeja Reguły.

Dwa lata później dyrekcja szkoły uzyskała zgodę na nadanie jej imienia marszałka Józefa Piłsudskiego. Do uroczystości nadania imienia prawdopodobnie jednak nie doszło ze względu na wybuch wojny.  Ostatni wpis w przedwojennej kronice brzmi: „Ferie wakacyjne trwać będą od      27 czerwca 1939 r. do 2 września 1939 włącznie.”

Podczas okupacji pomieszczenia szkolne Niemcy zaadaptowali na szpital. Dopiero po wojnie budynek odzyskał swoje dawne przeznaczenie.  Pierwszym powojennym kierownikiem szkoły był ten sam Andrzej Reguła. Kolejno szkołą zarządzali: Jan Michalik, Gerard Burzyk, Gabriela Wierszeń, Grzegorz Kłaczek i obecnie Justyna Urbańska.

W czasach stalinowskich szkoła działała pod patronatem Towarzystwa Przyjaciół Dzieci.

Z zapisków w szkolnej kronice wynika, że we wrześniu 1962 roku przygotowywała się do nadania jej imienia Janka Krasickiego. Uroczystość ta jednak została przełożona z powodu nieukończonego remontu budynku, a potem z jakichś powodów pomysł nie doczekał się w ogóle realizacji. 

W 1975 roku po włączeniu Radzionkowa do Bytomia „Dwójka” została „Dwunastką” (Szkoła Podstawowa nr 12 w Bytomiu). Wróciła do swojej dawnej nazwy po uzyskaniu przez Radzionków samodzielności (1998).

XXI wiek przyniósł „Dwójce” wreszcie patrona.  Na wniosek Rady Rodziców i za zgodą władz miejskich otrzymała imię Jana Pawła II. Uroczystość nadania szkole imienia miała miejsce 16 października 2006 roku.

Przez kilka ostatnich lat trwał tutaj generalny remont. Szkołę ocieplono, wymieniono instalację grzewczą i częściowo elektryczną. Odremontowano korytarze i klasy oraz salę gimnastyczną.

W roku 2011/2012 oddano do użytku nowoczesne wielofunkcyjne boisko szkolne. W bieżącym roku szkolnym (2012/2013) otwarto w „Dwójce” po raz pierwszy klasy profilowane:  sportową  (o profilu tenisa ziemnego) oraz klasę z rozszerzonym językiem angielskim.

oprac. Ewa Biskup

 

Zapraszamy na wirtualny spacer po szkole

 

Wykorzystane żródła:

  1. Kroniki szkolne, rejestry uczniów z lat 80. i 90. XIX w.
  2. Knosała Józef, Parafia Radzionkowska: Jej dawniejsze i dzisiejsze stosunki [reprint wydania z 1926 roku ]. Katowice, 1990.
  3. J. Krawczyk i In., Dzieje Radzionkowa. Radzionków, 2002.
  4. Wspomnienia mieszkańców Radzionkowa: p. Józefa Kota, p. Alfreda Gedigi.

Nasze dzieci osiągnięcia, wycieczki, wspólna zabawa

We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.