41-922 Radzionków, ul. Szymały36 +48 32 286 63 59 szkola@sp2.radzionkow.pl

BIP - Szkoły Podstawowej nr 2 w Radzionkowie

BIP - Szkoły Podstawowej nr 2 w Radzionkowie

Wyjaśnienia skrótów stosowanych w BIP

 

Skrót Wyjaśnienie skrótu
art.  artykuł 
 BIP  Biuletyn Informacji Publicznej
 ds.  do spraw
 Dz.U.  Dziennik Ustaw
 Dz.Urz.Woj.Śl.  Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego
 itp.  i tym podobne
 K.p.a.  Kodeks postępowania administracyjnego
 M.P.  Monitor Polski
 NIP  Numer Identyfikacji Podatkowej
NIK Najwyższa Izba Kontroli
NSA Naczelny Sąd Administracyjny
nr numer
PESEL Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności
pkt punkt
PN Przetarg Nieograniczony
p.o. pełniący/a obowiązki
PO Przetarg Ograniczony
poz. pozycja
REGON Krajowy Rejestr Urzędowy Podmiotów Gospodarki Narodowej
SIWZ Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
tekst jedn. tekst jednolity
TERYT Krajowy Rejestr Urzędowy Podziału Terytorialnego Kraju
U.RM. Uchwała Rady Miasta
UE Unia Europejska
ust. ustęp
ww. wyżej wynieniony/a
wz. w zastępstwie
Z.BM. Zarządzenie Burmistrza Miasta
zał. załącznik
z póżn.zm. z późniejszą/ymi zmiana/ami
z późn. sprost. z późniejszym/i sprostowaniem/ami
z up. z upoważnienia
We use cookies

Na naszej stronie internetowej używamy plików cookie. Niektóre z nich są niezbędne dla funkcjonowania strony, inne pomagają nam w ulepszaniu tej strony i doświadczeń użytkownika (Tracking Cookies). Możesz sam zdecydować, czy chcesz zezwolić na pliki cookie. Należy pamiętać, że w przypadku odrzucenia, nie wszystkie funkcje strony mogą być dostępne.