• Sonia

Empatyczna klasa

W projekcie udział biorą uczniowie kl. 5a oraz uczniowie klasy 6a wraz z nauczycielami: p. S. Chmiela, p. M. Dyszy, p. B. Zdebel.

Plan działań projektowych będzie się sukcesywnie pojawiał na stronie internetowej szkoły. 

Zajęcia ogólnorozwojowe z elemenatami judo

Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami judo prowadzone są w klasie II a od

września 2013r. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, dzieci ćwiczą na specjalnych

matach, trwają godzinę lekcyjną. Prowadzone są w  ramach zajęć dodatkowych.

Uczestniczy w nich 17 uczniów. Zajęcia mają na celu usprawnienie ruchowe dzieci,

danie im możliwości spożytkowania nadmiaru energii, pokazanie ciekawego

sposobu na spędzanie wolnego czasu.

Obecne zajęcia są kontynuacją zajęć prowadzonych w klasie pierwszej. 

Od wielu lat ściśle współpracujemy z Klubem Sportowym Czarni Bytom, co

pozwala nam na częste spotkania z instruktorami judo na naszych zajęciach.

Podczas zajęć  dzieci poznają przepisy judo, historię klubu,  podstawowe elementy z

judo, a przede wszystkim świetnie się bawią. Zajęcia prowadzone w szkole

zachęcają uczniów do dalszego rozwijania swoich zainteresowań sportowych.

Klub czterech żywiołów

Klub Czterech Żywiołów

Projekt Przyrodniczy

Organizator: Wydawnictwo Nowa Era

Partner Projektu: PGE Polska Grupa Energetyczna

Cel główny:

Rozwijanie i pogłębianie zainteresowań przyrodniczych uczniów. Promowanie postaw

ekologicznych, znajomości mechanizmów związanych z energią. Pobudzanie ciekawości

świata, dociekania i eksperymentowania. Indywidualne podejście do ucznia.

Uczeń ekspermentuje

Czytaj więcej: Klub czterech żywiołów

Projekt: "Indywidualizacja nauczania i wychowania w kl. 1-3"

W obecnym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do PROJEKTU INDYWIDUALIZACJI NAUCZANIA I WYCHOWANIA. Będzie on realizowany w okresie od października 2011 do czerwca 2012 r. Uczestnikami tego projektu będą uczniowie i uczennice klas 1 – 3 SP. Indywidualizacja nauczania w klasach wczesnoszkolnych odgrywa bardzo ważną rolę. Jej istotą jest bowiem sprzyjanie rozwojowi dziecka,; niwelowanie niekorzystnych różnic między uczniami, stymulowanie wszystkich zaburzonych sfer rozwoju, a także, w przypadku uczniów zdolnych, pobudzanie ich do twórczego działania i zapewnianie warunków do rozwijania umiejętności i zainteresowań. Sprostanie wyzwaniom, jakie niesie realizacja  odstawy programowej wobec wszystkich uczniów, wymaga wdrożenia kompleksowego programu wspomagającego szkołę w procesie edukacji, uwzględniającego indywidualną pracę z dzieckiem w celu wspierania jego osobistego rozwoju. Praca ta wymaga dostosowania treści, metod i środków nauczania.

Ogólnopolska Kampania Edukacyjna Unicef "Baw się i bądź bezpieczny"

  Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Radzionkowie uczestniczyła w Ogólnopolskiej Kampanii Edukacyjnej UNICEF „Baw się i bądź bezpieczny”. Celem projektu było przekazanie dzieciom wiedzy o tym:

  • jak dbać o własne bezpieczeństwo,
  • jak unikać sytuacji ryzykownych,
  • jak poradzić sobie w sytuacji, gdy już dojdzie do wypadku.

Projekt skierowany był do uczniów szkół podstawowych, bowiem najmłodsze dzieci są najczęstszymi ofiarami różnego rodzaju wypadków. To właśnie z powodu wypadków każdego roku w Polsce ginie najwięcej dzieci.

   Partnerem projektu była Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) zaś honorowy patronat objęło Ministerstwo Zdrowia oraz Ministerstwo Edukacji Narodowej. 

Czytaj więcej: Ogólnopolska Kampania Edukacyjna Unicef "Baw się i bądź bezpieczny"

BIP SZKOŁY

BIP

Gościmy

Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.