Projekt: "Indywidualizacja nauczania i wychowania w kl. 1-3"

W obecnym roku szkolnym nasza szkoła przystąpiła do PROJEKTU INDYWIDUALIZACJI NAUCZANIA I WYCHOWANIA. Będzie on realizowany w okresie od października 2011 do czerwca 2012 r. Uczestnikami tego projektu będą uczniowie i uczennice klas 1 – 3 SP. Indywidualizacja nauczania w klasach wczesnoszkolnych odgrywa bardzo ważną rolę. Jej istotą jest bowiem sprzyjanie rozwojowi dziecka,; niwelowanie niekorzystnych różnic między uczniami, stymulowanie wszystkich zaburzonych sfer rozwoju, a także, w przypadku uczniów zdolnych, pobudzanie ich do twórczego działania i zapewnianie warunków do rozwijania umiejętności i zainteresowań. Sprostanie wyzwaniom, jakie niesie realizacja  odstawy programowej wobec wszystkich uczniów, wymaga wdrożenia kompleksowego programu wspomagającego szkołę w procesie edukacji, uwzględniającego indywidualną pracę z dzieckiem w celu wspierania jego osobistego rozwoju. Praca ta wymaga dostosowania treści, metod i środków nauczania.

BIP SZKOŁY

BIP

Gościmy

Odwiedza nas 16 gości oraz 0 użytkowników.