Zajęcia ogólnorozwojowe z elemenatami judo

Zajęcia ogólnorozwojowe z elementami judo prowadzone są w klasie II a od

września 2013r. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu, dzieci ćwiczą na specjalnych

matach, trwają godzinę lekcyjną. Prowadzone są w  ramach zajęć dodatkowych.

Uczestniczy w nich 17 uczniów. Zajęcia mają na celu usprawnienie ruchowe dzieci,

danie im możliwości spożytkowania nadmiaru energii, pokazanie ciekawego

sposobu na spędzanie wolnego czasu.

Obecne zajęcia są kontynuacją zajęć prowadzonych w klasie pierwszej. 

Od wielu lat ściśle współpracujemy z Klubem Sportowym Czarni Bytom, co

pozwala nam na częste spotkania z instruktorami judo na naszych zajęciach.

Podczas zajęć  dzieci poznają przepisy judo, historię klubu,  podstawowe elementy z

judo, a przede wszystkim świetnie się bawią. Zajęcia prowadzone w szkole

zachęcają uczniów do dalszego rozwijania swoich zainteresowań sportowych.

BIP SZKOŁY

BIP

Gościmy

Odwiedza nas 15 gości oraz 0 użytkowników.