Klub czterech żywiołów

Klub Czterech Żywiołów

Projekt Przyrodniczy

Organizator: Wydawnictwo Nowa Era

Partner Projektu: PGE Polska Grupa Energetyczna

Cel główny:

Rozwijanie i pogłębianie zainteresowań przyrodniczych uczniów. Promowanie postaw

ekologicznych, znajomości mechanizmów związanych z energią. Pobudzanie ciekawości

świata, dociekania i eksperymentowania. Indywidualne podejście do ucznia.

Uczeń ekspermentuje

 

• zbiera punkty i zdobywa odznaki

• uczy się wyrażać własne zdanie, przekonywać innych, działać

w grupie

• gra w edukacyjne gry komputerowe

Rodzic kibicuje

• wspiera realizację wyzwań

• wraz z dzieckiem uczestniczy

w przyrodniczych przygodach

• dziecku samodzielnie fotografować, hodować, uprawiać i badać

Nauczyciel organizuje

• prowadzi spotkania klubu

• otrzymuje bezpłatnie gotowe narzędzia rozwijające przyrodniczą pasję uczniów

• pomaga w wyborze wyzwań przyznaje punkty i odznaki

Cele szczegółowe:

– zapoznanie uczniów z podstawowymi terminami z zakresu przyrody;

– wyrabianie wśród dzieci potrzeby i nawyku kontrolowania zużywanej energii i jej

oszczędzania;

– wyposażenie nauczycieli w „narzędzie”, które pomoże im zachęcić dzieci do odkrywania i

poznawania świata ekologii;

– wytworzenie u dzieci trwałych nawyków i zachowań właściwych dla ekologicznego stylu

życia.

Adresaci:

Uczniowie klas 1 – 3 szkół podstawowych w drugim semestrze w roku szkolnym 2013/2014,

wychowawcy, rodzice i opiekunowie.

Czas realizacji projektu: Luty 2014 r. – czerwiec 2014 r.

Charakterystyka i zadania Istota Klubu Czterech Żywiołów

to wdrażanie uczniów do ekologicznego stylu życia i

rozbudzenie świadomości i odpowiedzialności za własne decyzje dotyczące ekologii,

rozbudzenie chęci poznawania świata. Nieocenioną rolę w tym procesie rozwoju odgrywają

nauczyciele oraz rodzice i opiekunowie.

Do Klubu przystąpiły klasy: II a, II b i III.

Odpowiedzialne : Jolanta Wieczorek, Krystyna Ważyńska i Wioletta Chudyka.

Opracowała: Jolanta Wieczorek

BIP SZKOŁY

BIP

Gościmy

Odwiedza nas 25 gości oraz 0 użytkowników.