Patron Szkoły - Myśli Jana Pawła II:

 

Myśli Jana Pawła II:


Budujcie dom (...) waszego życia osobistego i społecznego na skale! A skałą jest Chrystus (...) żyjący w swym Kościele, Chrystus, który trwa na tych ziemiach od tysiąca lat.
Jan Paweł II - Pelplin, 6 czerwca 1999r.
Budujcie przyszłość narodu na miłości Boga i braci, na poszanowaniu przykazań Bożych i na życiu łaski. Szczęśliwy jest bowiem człowiek, szczęśliwy jest naród, który ma upodobanie w Prawie Pana. Jan Paweł II - Gliwice, 15 czerwca 1999r.
Człowiek jest wielki nie przez to, co ma, nie przez to, kim jest, lecz przez to, czym dzieli się z innymi. Jan Paweł II
Człowiek nie jest tylko sprawca swoich czynów, ale przez te czyny jest zarazem w jakiś sposób "twórca siebie samego". Jan Paweł II
Człowiek szuka miłości, bo w głębi serca wie, że tylko miłość może uczynić go szczęśliwym.
Jan Paweł II
Człowieka trzeba mierzyć miara serca. Jan Paweł II
Gdy będzie wam trudno, gdy będziecie w życiu przeżywać jakieś niepowodzenie czy zawód, niech myśl wasza biegnie ku Chrystusowi, który was miłuje, który jest wiernym towarzyszem i który pomaga przetrwać każda trudność. Jan Paweł II - Łowicz, 14 czerwca 1999r.
Historia uczy, że demokracja bez wartości łatwo przemienia się w jawny lub zakamuflowany totalitaryzm. Jan Paweł II
Kapłan jest człowiekiem żyjącym samotnie po to, aby inni nie byli samotni. Jan Paweł II
Każde pokolenie powinno zdawać sobie sprawę, iż wolność nie polega na tym, żeby robić, co nam się żywnie podoba, ale na prawie do robienia tego, co należy. Jan Paweł II
Każdy znajduje w swoim życiu jakiś porządek praw i wartości, które trzeba utrzymać i obronić. Obronić dla siebie i innych. Jan Paweł II
Modlić się znaczy dać trochę swojego czasu Chrystusowi, zawierzyć Mu, pozostawać w milczącym słuchaniu Jego Słowa, pozwalać mu odbić się echem w sercu. Jan Paweł II - Rzym - 15. 08.2000 r.
Na progu nowych czasów, które nadchodzą pragnę wraz z moimi rodakami rozważyć wielka tajemnicę Bożej miłości i uwielbić Boga, który jest miłością. Jan Paweł II - Sopot, 5 czerwca 1999r.
Nie bójcie się, otwórzcie, otwórzcie na oścież drzwi Chrystusowi i Jego zbawczej władzy! Otwórzcie granice państw, systemów ekonomicznych i politycznych, szerokie dziedziny kultury, cywilizacji, rozwoju! Nie bójcie się! Jan Paweł II
Niech krzyż, który swoimi ramionami łączy niebo z ziemia i ludzi między sobą, rozrasta się na naszej ziemi w wielkie drzewo przynoszące owoce zbawienia. Jan Paweł II
Niech wspaniałe świadectwa miłości Ojczyzny, bezinteresowności i heroizmu, jakich mamy wiele w naszej historii, będą wyzwaniem do zbiorowego poświęcenia wielkim narodowym celom. Jan Paweł II -   - Warszawa, Parlament 11 czerwca 1999r.
Niech zstąpi Duch Twój i odnowi oblicze ziemi! Tej ziemi. - homilia na Placu Zwycięstwa, czerwiec 1979, Jan Paweł II
Piękno tej ziemi skłania mnie do wołania o jej zachowanie dla przyszłych pokoleń. Jeśli kochacie tę ojczysta ziemię, niech to wołanie nie pozostanie bez odpowiedzi! Jan Paweł II - Zamość, 12 czerwca 1999r.
Pozostańcie wierni doświadczeniu pokoleń, które żyły na tej ziemi z Bogiem w sercu i z modlitwa na ustach. (...) Zachowujcie jak skarb największy to, co było źródłem duchowej siły naszych ojców. Jan Paweł II - Gliwice, 15 czerwca 1999r.
      Różnymi drogami biegnie życie ludzkie, ale wszyscy szukają szczęścia i miłości. Jan Paweł II
Starajcie się odważnie dążyć do pełnej miary społeczeństwa. Wymagajcie od siebie, choćby inni od was nie wymagali!    Jan Paweł II
Starajmy się tak postępować i tak żyć, by nikomu w naszej Ojczyźnie nie brakło dachu nad głowa i chleba na stole, by nikt nie czuł się samotny, pozostawiony bez opieki. Jan Paweł II - Ełk, 8 czerwca 1999r
Światu (...) potrzeba Bożych szaleńców, którzy będą szli przez ziemię, jak Chrystus, jak Chrystus, jak Wojciech, Stanisław czy Maksymilian Maria Kolbe (...), którzy będą mieli odwagę miłować i nie cofną się przed żadna ofiara. Jan Paweł II - Bydgoszcz, 7 czerwca 1999r.
Trud pracy i dzieła przeszłych pokoleń stanowią dla nas wyzwanie, aby w dalszym ciągu czynić sobie ziemię poddanaą tę ziemię, którą Stwórca nam dał w posiadanie - dał i zadał równocześnie. Jan Paweł II - Sosnowiec, 14 czerwca 1999r.
Trzeba pamiętać o nieustannej wdzięczności za ten dar, jakim dla człowieka jest drugi człowiek.
Jan Paweł II
Trzeba, aby rodzina stanęła zdecydowanie w obronie czystości swoich progów domowych, w obronie godności każdej osoby. Brońcie czystości obyczajów w waszych ogniskach domowych i społeczeństwie. (...) Im czystsza będzie rodzina, tym zdrowszy będzie naród. Jan Paweł II - Sandomierz, 12 czerwca 1999r.
Wy jesteście  przyszłością  Świata! Wy jesteście nadzieja Kościoła! Wy jesteście moja nadzieja!
Jan Paweł II
     Za ¶w. Pawłem proszę was, bracia i siostry: zdrowe zasady miejcie za wzorzec w wierze i miłości w               Chrystusie Jezusie. Dobrego depozytu strzeżcie z pomocą  Ducha świętego, który w was mieszka. Wnieście  go w trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa z duma i pokora świadków. Jan Paweł II - Kraków, 15 czerwca 1999r.

BIP SZKOŁY

BIP

Gościmy

Odwiedza nas 27 gości oraz 0 użytkowników.