Konkurs z literowania z języka angielskiego

Regulamin Międzyszkolnego Konkursu 

Literowania z języka angielskiego 
dla klas III
rok szkolny 2013/2014

 

 

Termin konkursu: 8 kwietnia 2014 r o godz. 9.00

1. Cele konkursu:
- rozwinięcie umiejętności poprawnego literowania w języku angielskim,
- doskonalenie znajomości ortografii,
- zwiększenie motywacji uczniów do nauki ortografii.

2. Organizatorzy:
mgr Iwona Bem-Poźniak (SP2 w Radzionkowie)- organizator, mgr Iwona Policht (SP1 w Radzionkowie) - współorganizator

 

3. Warunki uczestnictwa:
- uczestnikiem konkursu może być każdy uczeń klasy III 
- chęć uczestnictwa należy zgłosić u swojego nauczyciela języka angielskiego do dnia 28 .03. 2014 r.

KARTA ZGŁOSZENIA

4. Zakres programowy:
· uczniowie otrzymaj list wyrazów, których znajomość będzie obowiązywała na konkursie,
· zakres słownictwa będzie zgodny z programem nauczania klasy trzeciej.

ZAKRES SŁOWNICTWA

5. Zasady i przebieg konkursu:
Konkurs odbędzie się 08 kwietnia 2014r o godzinie 9.00 w sali nr 22 (III piętro).

Konkurs przeprowadzony będzie w trzech etapach:
I etap – dyktando: uczniowie zapisują 5 wyrazów literowanych przez nauczyciela, za każde poprawnie zapisane słowo otrzymują 1 punkt (do II etapu przechodzą uczniowie z najlepszymi wynikami)
II etap - literowanie zapisanych słów: uczestnicy konkursu losują 3 słowa. Prowadzący pokazuje wyrazy na kartce A4. Zadaniem uczestnika jest poprawne przeliterowanie słów. Każdy uczeń (na wszystkich etapach) ma nie więcej niż 3 sekundy na zastanowienie się nad literą. Za każde poprawnie przeliterowane słowo można uzyskać 2 punkty. Do finału przechodzą uczniowie z największą ilością punktów. 
III etap (finał): uczestnicy losują wyrazy, a następnie literują je z pamięci. Za każdy poprawnie przeliterowane słowo otrzymują 3 punkty. Wygrywa osoba, która uzyska największą ilość punktów.
W przypadku uzyskania takiej samej ilości punktów przez dwóch finalistów, wygrywa osoba, która poprawnie przeliteruje słowa spoza podanej przez prowadzącego listy.

6. Nagrody:

Wszyscy laureaci konkursu otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

7. Jury:
Nad przebiegiem konkursu czuwać będą nauczyciele języka angielskiego.
Przewodniczący jury: mgr Adam Staś

 

BIP SZKOŁY

BIP

Gościmy

Odwiedza nas 6 gości oraz 0 użytkowników.