International Sports Passport- Erasmus+

W terminie od 01.09.2018 do 31.08.2020 nasza szkoła realizuje projekt pt. "International Sports Certificate" (Międzynarodowy Certyfikat Sportowy) w ramach programu Erasmus+.

"Międzynarodowy Certyfikat Sportowy" obejmuje 3 szkoły:
1. Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Radzionkowie- KOORDYNATORZY I POMYSŁODAWCY PROJEKTU
2. Szkoła Specjalna z Turcji z 32 nauczycielami i 95 uczniami w wieku 12-22 lat.
3. Szkoła średnia z Hiszpanii z 63 nauczycielami i prawie 700 uczniami w wieku 12-16 lat.

Nasza grupa powstała po dyskusji między koordynatorami partnerskich szkół na temat podobnych problemów, którym mamy zamiar stawić czoła i pomysłów, które chcielibyśmy rozwinąć.
Problemy, z którymi boryka się każda szkoła, to słaba aktywność fizyczna wśród uczniów poza szkołą, brak motywacji do bycia "fit" i prowadzenia zdrowego stylu życia, a także rosnąca liczba uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w szkołach masowych. Partnerzy podzielają także przekonanie jak ważna jest integracja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi ze społeczeństwem szkolnym i lokalnym.
Dlatego nasze główne cele projektu to:
- poprawa aktywności fizycznej wśród uczniów,

- poprawa motywacji uczniów do prowadzenia zdrowego trybu życia,

- poprawa kompetencji nauczycieli Wychowania Fizycznego w zakresie nauczania i treningu tenisa, siatkówki, koszykówki, piłki nożnej oraz ćwiczeń ogólnorozwojowych,

- poprawa kompetencji nauczycieli w zakresie nauczania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

- integracja uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi z międzynarodową społecznością partnerską,

- poprawa kompetencji językowych i społecznych wśród uczniów i nauczycieli,

- promocja programu Erasmus + i projektu w środowisku lokalnym,

- poznanie nowych kultur i tradycji.


Aby zrealizować nasze cele, mamy w planach zorganizowanie:
- 3 Międzynarodowych Zawodów Sportowych - w trakcie ostatnich, uczniowie, którzy uczestniczyli w wyjazdach zagranicznych, zawodach oraz w działaniach projektowych w szkołach otrzymają medale i Międzynarodowy Certyfikat Sportowy, który jest jednym z głównych produktów projektu,

- seminaria dla nauczycieli wychowania fizycznego, którzy będą uczyć się nowych metod i technik w nauczaniu ww sportów, w celu poprawy aktywności fizycznej uczniów. Nauczyciele zaangażowani w projekt będą również odpowiedzialni za organizację Międzynarodowych Zawodów Sportowych. Ich wysiłek zostanie wynagrodzony za pomocą certyfikatów Europass Mobilność,

- warsztaty dla nauczycieli na temat pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi,

- warsztaty poprawiające aktywność fizyczną w klasie podczas nauczania przedmiotów obowiązkowych takich jak np. j. polski, matematyka itp.,

- zakup sprzętu sportowego, materiałów stacjonarnych i promocyjnych,

- wizyty w krajach partnerskich z udziałem, wycieczki kulturalne,

- spotkania z psychologami sportowymi i lekarzami dla uczniów i ich rodziców na temat zdrowego stylu życia,

- Konferencje Erasmus + dla lokalnych szkół, gmin, ośrodków edukacyjnych.

Ufamy, że nasi uczniami skorzystają z projektu i poprawią swoją aktywność fizyczną wewnątrz i poza terenem szkoły. Mamy nadzieję, że ich rodzice zwiększą swoją aktywność pomagając uczniom żyć zdrowo i aktywnie. Zamierzamy również wspomóc władze lokalne w naszych miastach w celu stworzenia środowiska rozwojowego, które pomoże naszym uczniom stale poprawiać ich kondycję fizyczną
działalność oraz reklamować rezultaty projektu podczas jego trwania i po jego zakończeniu. Mamy nadzieję, że zdobędziemy szerszą publiczność i pomożemy innym szkołom i instytucjom w realizacji podobnych projektów w ramach Program Erasmus +. Jesteśmy również zdeterminowani do współpracy w ramach społeczności partnerskiej w celu znalezienia nowych pomysłów na kolejny projekt po zakończeniu trwania obecnego.

Koordynatorem i pomysłodawcą całego projektu jest pan Adam Staś.

BIP SZKOŁY

BIP

Gościmy

Odwiedza nas 18 gości oraz 0 użytkowników.