Dokumenty

Statut Szkoły - (w formacie PDF) - pobierz

  

 Oferta zajęć dodatkowych w szkole - (w formacie PDF) - pobierz

 

Program przyznawania stypendiów - (w formacie PDF) - pobierz

 

 Wniosek na stypendium za naukę - (w formacie PDF) - pobierz

 

 Regulamin klasy sportowej - (w formacie PDF) - pobierz

 

 

 

Regulamin rekrutacji do klasy sportowej - (w formacie PDF) - pobierz

 

 Harmonogram pracy szkoły i rady pedagogicznej - (w formacie PDF) - pobierz

 

  Plan pracy szkoły - (w formacie PDF) - pobierz

 

 Plan nadzoru pedagogicznego - (w formacie PDF) - pobierz

 

 Szkolny program wychowawczo-profilaktyczny(w formacie PDF) - pobierz

  

Regulamin Szkoły - (dokument w formacie PDF) - pobierz

 

Szkolny zestaw programów nauczania - (dokument w formacie PDF) - pobierz

 

Wewnątrz Szkolny System Doradztwa Zawodowego- (dokument w formacie PDF) - pobierz

  

Spis podręczników z religii na rok 2018/2019 - (dokument w formacie PDF) - pobierz

 

Zarządzenie dyrektora- choroby zakaźne lub pasożytnicze - (dokument w formacie PDF) - pobierz

BIP SZKOŁY

BIP

Gościmy

Odwiedza nas 18 gości oraz 0 użytkowników.