• Adam Staś

Sprawozdanie z realizacji projektu profilaktycznego

W miesiącach wrzesień, październik i listopad 2019r Szkoła Podstawowa nr 2 im. Jana Pawła II w Radzionkowie realizowała projekt: „Mądrość relacji to źródło inspiracji”. – modelowy program kreowania prawidłowych postaw komunikacyjnych niwelujących zachowania przemocowe i agresywne w ramach Programu Osłonowego Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Wspieranie jednostek samorządu terytorialnego w tworzeniu systemu przeciwdziałania przemocy w rodzinie” W ramach projektu szkoła realizowała następujące działania:
- umieszczenie spotu dotyczącego przemocy na stronie szkoły
- umieszczenie plakatów informacyjnych w szkole;
- spotkania edukacyjne dla dzieci w formie warsztatów
4 listopada kl VIII b
5 listopada kl VII
7 listopada kl VI a
8 listopada VI b
- spotkanie edukacyjne dla rodziców – 19 listopada 2019 r
- możliwość uczestnictwa uczniów wraz z rodzicami w dwudniowym wyjeździe do Wisły – warsztaty integracji i edukacji międzypokoleniowej.

BIP SZKOŁY

BIP

Gościmy

Odwiedza nas 18 gości oraz 0 użytkowników.