Warsztaty profilaktyczne

W dniu 14 lutego 2018 r uczniowie klas V, VI i VII uczestniczyli w warsztatach profilaktycznych: „Złodziej życia” oraz „The Social Network”. Warsztaty prowadzone przez trenera z Centrum Szkoleń Profilaktycznych Edukator, zostały zorganizowane we współpracy z Panią Justyną Konik - Pełnomocnikiem Burmistrza Miasta Radzionków ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii. Zajęcia, dotyczące uzależnień i dopalaczy, miały na celu zwiększenie świadomości uczniów o negatywnych konsekwencjach używania substancji psychoaktywnych. Trener na licznych przykładach z życia przedstawił, jakie konsekwencje można ponieść w wyniku eksperymentowania z substancjami psychoaktywnymi. Dzięki ćwiczeniom warsztatowym uczniowie mieli okazję przeciwstawiania się presji otoczenia, samodzielnego podejmowania decyzji i brania za nie odpowiedzialności. W warsztatach, dotyczących cyberprzemocy, Internetu i mediów, trener rozmawiał z młodzieżą na temat

fenomenu „słitfoci” oraz wspólnie określił z uczestnikami konsekwencje „hejtowania” w sieci innych użytkowników. Pobudzał młodzież do samokrytycyzmu w kontekście funkcjonowania w sieci. Podczas warsztatów, uczniowie kształtowali m.in. umiejętność właściwego doboru treści przeglądanych i umieszczanych w Internecie, ilości czasu w nim spędzanego oraz zasad, jakimi powinien się kierować użytkownik Internetu, aby być bezpiecznym. Zajęcia były bardzo ciekawe, wyzwalały pełne zaangażowanie grup. Treści, wynikające ze spotkania warsztatowego, ściśle korelują z aktualnymi potrzebami obecnej młodzieży..

BIP SZKOŁY

BIP

Gościmy

Odwiedza nas 5 gości oraz 0 użytkowników.