Kreatywnie i aktywnie w Szkole Podstawowej nr 2 w Radzionkowie

W naszej szkole wiele się dzieje, a realizacja wszelkich działań jest wypadkową efektywnej współpracy miedzy dyrekcją, nauczycielami, rodzicami, samorządem oraz organizacjami zewnętrznymi. Możemy śmiało stwierdzić, iż dzieci w naszej szkole są wyjątkowe i tak są traktowane, gwarantujemy im wszechstronny rozwój, a rodziców wspieramy w wychowaniu. Nauczyciele dokładają wszelkich starań, aby ich praca była kreatywna, stwarzają sytuacje, w których uczniowie mają szansę rozwijać harmonijnie wszystkie sfery swojej osobowości, a w świat wiedzy wprowadzają poprzez zabawię oraz na poważnie. Nasza społeczność jest zintegrowana, spędzamy czas nie tylko w szkolnych murach, spotykamy się podczas wielu wycieczek, imprez klasowych, szkolnych, Rajdów Rodzinnych, pikników, zawodów sportowych.

Misją Szkoły Podstawowej nr 2 w Radzionkowie jest, m.in.: poszanowanie godności i praw każdego człowieka, przygotowanie uczniów do świadomego i odpowiedzialnego rozwiązywania problemów, dbałości o prawidłowy rozwój fizyczny i zdrowie, korzystania ze źródeł informacji, wykorzystania własnych zdolności i zainteresowań, uświadomienie, że kształcenie jest procesem trwającym przez całe życie. Dążymy do tego, aby absolwent naszej szkoły miał poczucie własnej wartości, był świadomy swoich mocnych i słabych stron, odróżniał dobro od zła, rozumiał innych i potrafił z nimi współpracować. Zależy nam, aby nasi uczniowie radzili sobie ze stresem, byli otwarci na innych, asertywni, ale i kulturalni oraz odpowiedzialni. Podkreślamy wartość szczerości, życzliwości oraz poczucia humoru.

 

W bieżącym roku szkolnym podjęliśmy wiele działań, aby spełniać powyższe cele. Działo się bardzo dużo. Już na początku września włączyliśmy się w Narodowe Czytanie Quo vadis, realizowaliśmy również projekt: Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają! Nasi uczniowie odwiedzili Urząd Miasta, aby odpytać Pana Burmistrza z tabliczki mnożenia. Z okazji Dnia Chłopaka Samorząd Uczniowski przeprowadził wybory Najlepszego Klasowego Kolegi, wyróżnieni chłopcy to wzory postaw koleżeńskich, kultury osobistej oraz kultury języka. W październiku odbył się kolejny weekendowy Rajd Rodzinny; każdej jesieni rusza w góry zorganizowana grupa, która chce aktywnie spędzić czas na wędrówce. Celem dzieci, rodziców i nauczycieli z panem dyrektorem Grzegorzem Kłaczkiem na czele, było zdobycie Rysianki. W tym miesiącu obchodziliśmy również dziesiątą rocznicę nadania szkole imienia Jana Pawła II, z tej okazji odbyła się uroczysta akademia w Centrum Kultury Karolinka. Kontynuacją obchodów święta naszej szkoły były warsztaty ikonografii dla uczniów i rodziców klasy VI. Od wielu lat dzieci chętnie biorą udział w akcjach proekologicznych, tj. Sprzątanie świata i konkursach o tej tematyce, jak np. Eko - dekoracje. W tygodniu poprzedzającym Wszystkich Świętych dzieci mogą się wcielić w wybrane postacie świętych i błogosławionych. Listopad to miesiąc konkursów: nasi uczniowie wzięli udział w kuratoryjnych przedmiotowych konkursach z matematyki i języka polskiego, napisali szkolne dyktando w dwóch kategoriach III-IV oraz V i VI, nasz uczeń został laureatem miejskiego konkursu gwary śląskiej Przidom do nos po niszporach. Z okazji andrzejek biblioteka szkolna oraz przylegający do niej korytarz zamieniły się w indiańską wioskę, do której zostali również zaproszeni przedszkolacy. W listopadzie rozpoczęliśmy przygotowania do Dnia Śląskiego; w ramach ogólnopolskiego programu Bezpieczna+każda klasa wzięła udział w kursie tańca narodowego w Centrum Kultury, dzieci uczyły się również śląskich piosenek pod kierunkiem profesjonalnego nauczyciela wokalu. Wiele pozytywnych emocji wśród uczniów wzbudziła prezentacja nowych umiejętności.  

W I półroczu każdego roku szkolnego uczniowie przygotowują się do udziału w uroczystej akademii z okazji Święta Niepodległości oraz w szkolnych jasełkach, które w tym roku szkolnym zostały zaprezentowane w przeglądzie jasełek w Powiatowym Młodzieżowym Domu Kultury im. Henryka Jordana w filii w Radzionkowie. Przed Świętami Bożego Narodzenia odbył się II Rodzinny Turniej Tenisa Stołowego.

Dzięki wsparciu finansowemu Urzędu Miasta w Radzionkowie oraz pomocy i zaangażowaniu Pełnomocnika ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii, w drugim tygodniu ferii zimowych odbywały się pozalekcyjne zajęcia w ramach akcji wypoczynku dla dzieci i młodzieży w Radzionkowie. Nauczyciele zorganizowali dla uczestników konkurencje sportowo – rekreacyjne, zajęcia w pracowni multimedialnej i komputerowej, warsztaty plastyczne oraz wyjścia poza teren szkoły i wycieczki autokarowe; dzieci miały również zapewnione drugie śniadanie.

W celu poszerzenia kompetencji z zakresu technologii informatycznej przyłączyliśmy się do Europejskiego Tygodnia Kodowania, a tuż po feriach uczniowie, nauczyciele i rodzice włączyli się w ogólnopolski projekt Cybernauci. Jego głównym celem jest podniesienie poziomu bezpieczeństwa związanego z  wykorzystywaniem Internetu przez dzieci i młodzież. Rodzice mogli sprawdzić czy są przewodnikami po Internecie dla swoich dzieci i czy znają zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Warsztaty nauczycieli dotyczyły praw autorskich oraz zasobów sieci, które mogą być wykorzystane na lekcji. Aktualność zagadnień związanych z funkcjonowaniem dzieci w Internecie sprawia, że edukacja w tym zakresie jest niezwykle istotna, w związku z tym  obchodziliśmy w SP2 Dzień Bezpiecznego Internetu. Hasło tegorocznych obchodów brzmiało Razem zmieniamy Internet na lepsze. W ramach tego wydarzenia przeprowadzone zostały zajęcia edukacyjne z wykorzystaniem kursów e-learningowych, w których brały udział klasy IV, V i VI. Na korytarzu wykonana została gazetka ścienna poświęcona problematyce bezpieczeństwa dzieci i młodzieży w przestrzeni wirtualnej.

 

Dbamy o rozwój talentów i zainteresowań, pracujemy z uczniami zdolnymi. Tradycją naszej szkoły stało się poszukiwanie wielkich talentów wśród młodego pokolenia. Właśnie z tego powodu nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej zorganizowali kolejny Międzygminny Konkurs Młodych Talentów. W murach naszej szkoły pojawiły się dzieci mające niecodzienne zdolności. Poziom jaki zaprezentowały był bardzo wysoki i każdy występ zachwycał publiczność oraz jury. Bardzo popularny w lokalnym środowisku placówek oświatowych jest nowatorski konkurs Maths in English. W tym roku w konkursie wzięło udział osiemnaście grup z trzech radzionkowskich szkół: SP 1, SP 4 i SP 2. Rywalizacja polegała na rozwiązaniu dziesięciu matematycznych zadań z treścią w języku angielskim. W każdym roku uczestnicy prezentują coraz wyższy poziom. W marcu odbędzie się natomiast Międzyszkolny Turniej Wiedzy o Języku Polskim pod hasłem: Licz się ze słowami.

Kształtujemy pozytywne wzorce, popularyzujemy działania o charakterze filantropijnym oraz uczymy wrażliwości na piękno przyrody. Nasz uczeń zajął pierwsze miejsce w międzyszkolnym konkursie Wolontariat – jestem na tak!Koło Misyjne w jednej z akcji charytatywnych Kup pan szczotkęzebrało 380 szczoteczek i 134 pasty do zębów dla rówieśników naszych uczniów w Afryce. Samorząd Uczniowski zainicjował akcję pomocy zwierzętom ze schroniska, wiele osób przyniosło karmę, koce, środki higieniczne.

Oryginalną inicjatywą okazały się Wieczorne Podchody klasy VI. Orientacja w przestrzeni budynku szkolnego w ciemnościach i ciszy stała się zupełnie nowym wyzwaniem. Zabawa edukacyjna w podchody matematyczno- literackie w parach, przy świetle latarek, w pustych pomieszczeniach, była nie lada atrakcją. Głównymi kryteriami wykonania zadań była poprawność i dokładność, a nie czas. Te pary, które zajęły najwyższe miejsca wykazały się zdolnościami współdziałania i wzajemnym zaufaniem.

BIP SZKOŁY

BIP

Gościmy

Odwiedza nas 24 gości oraz 0 użytkowników.